TÜRKİYE’DE ENGELLİ ERKEKLERİN İŞ GÜCÜ DURUMLARI ÜZERİNE BETİMSEL BİR ÇALIŞMA

Bu çalışmanın amacı Türkiye’de 25-64 yaş arası engelli erkeklerin işgücü durumları hakkında betimsel bir araştırma yapmaktır. İşgücüne katılımda doğabilecek karışıklıkları önlemek açısından odağımız sadece erkeklerdir. Çalışmada kullanılan veri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye Sağlık Araştır...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Öncel, Burcu Düzgün
Karaoğlan, Deniz
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Marmara University 01.06.2016
Data of publication: 2016-06-01
ISSN: 1300-7262
2587-2672
EISSN: 2587-2672
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE
OpenAIRE (Open Access)
Database information Databases - DBIS