Active-learning methods in large groups of repeat students

INTRODUCCIÓ. Els estudiants repetidors d’un curs a la universitat sovint es caracteritzen per tenir no només un baix rendiment sinó també una manca de motivació i confiança en ells mateixos. MÈTODE. En aquest estudi, analitzem l’efecte de la implementació d’una combinació de tres tècniques d’ensenya...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: ICE Universitat de Barcelona 01.07.2018
Data of publication: 2018-07-01
ISSN: 2013-2255
Discipline: Economics
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS