Türk Kamu Personel Rejiminde Reform İhtiyacı: Reformu Gerektiren Dış Etkenler Ekseninde Bir Değerlendirme- Requirement of Reform In Turkish Public Personnel Regime: An Evaluation In Line With The External Factors Necessitating Reform

ÖzetBu makalenin amacı, Türk kamu personel rejiminde son dönemde yoğunlaşan reform ihtiyacını reformu gerekli kılan dış etkenler ekseninde değerlendirmektir. Bu kapsamda dış etken olarak değerlendirilecek yeni kamu yönetimi anlayışının temel söylemleri, Avrupa Birliği İlerleme Raporları ve Katılım O...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Altan, Yakup
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 13.06.2016
Data of publication: 2016-06-13
ISSN: 1309-1387
1309-1387
EISSN: 1309-1387
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS