ELP (ELECTROLESS PLATING) TEKNİĞİ İLE SENTEZLENEN Pd-AgMEMBRAN YAPISINA BANYO BİLEŞİMİNİN ETKİSİ

Membran hazırlama yöntemlerinden ELP(Electroless Plating) tekniği, basit ekipman kullanımı, ucuz ve kolay uygulanması yönleri ile öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, ELP tekniği kullanılarak hazırlanan Pd-Ag kompozit membran yapısına kaplama banyosu bileşiminin etkileri araştırılmıştır.  İki farklı Pd/Ag...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 16
Main Author: Kılıçarslan Çetinyokuş, Saliha
Doğan, Meltem
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Anadolu University 18.11.2015
published in: Anadolu University Journal of Science and Technology-A Applied Sciences and Engineering Vol. 16; no. 2; pp. 255 - 264
Data of publication: 2015-11-18
ISSN: 1302-3160
2146-0205
EISSN: 2146-0205
Discipline: Engineering
Sciences (General)
Subjects:
-
Online Access: Fulltext
Database: CrossRef
DOAJ Directory of Open Access Journals
Database information Databases - DBIS