Borik Asit Katkılı Elektro Porselen Üretimi Ve Özelliklerinin İncelenmesi

Sanayinin gelişmesi elektrik enerjisine ihtiyacı artırarak, izolatörlerin dış etkenlere ve artan şebeke voltajınakarşı teknik özelliklerinin, mekanik dayanımının arttırılmasını ve ucuz yollu izolatör üretiminin gerekliliğiniortaya koymuştur. Bu amaçla, elektro-porselen masse çamuruna, % 0,1, % 0,3 v...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 30
Main Author: Gökmeşe, Hakan
Bilgin, Aziz Emre
Bostan, Bülent
Format: Journal Article
Language: Turkish, English
Place of publication: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 01.04.2015
Gazi University
published in: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisi Vol. 30; no. 4
Editor: Büyükberber,Süleyman
Data of publication: 2015-4
ISSN: 1300-1884
1304-4915
EISSN: 1304-4915
Alternate Title: Production Of Electro Porcelain Reinforced With Boric Acid And Investigation Of Its Properties
Discipline: Engineering
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS