Çevresel Örneklerde Bulunan Canlı Patojen Mikroorganizmaları Saptama ve Miktarlarını Belirlemede Yeni Yaklaşımlar

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 27
Main Author: TAŞKIN, Bilgin
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: 30.06.2017
published in: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi Vol. 27; no. 2; pp. 285 - 291
Data of publication: 2017-06-30
ISSN: 1308-7576
Online Access: Fulltext
Database: CrossRef
Database information Databases - DBIS