SATIŞ SONRASI MÜŞTERİ HİZMETLERİNİN MARKA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Marka, ürün, hizmet veya kavramlardan açıkça ayırt edilen, kolayca iletilebilen ve genellikle pazarlanabilen bir ürün, hizmet veya konsepttir. Ayrıca marka, bir şirketin, organizasyonun veya bireyin onu deneyimleyen kişiler tarafından algılanma şeklidir. Marka bağlılığı ise tüketicinin sadece bulund...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 12
Main Author: KHANKİSHİYEVA, Tabassum
YILDIRIM, Gonca
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: İstanbul Aydin University 2009-00-00
published in: İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Vol. 12; no. 1; pp. 55 - 69
Data of publication: 2009-00-00
ISSN: 1309-1352
2149-0074
EISSN: 2149-0074
Subjects:
Online Access: Fulltext
Database: CrossRef
DOAJ Directory of Open Access Journals
Database information Databases - DBIS