Öğretmenlerin işe angaje olmalarında demografik özelliklerinin rolü

Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin demografik özelliklerinin işe angaje olmaları üzerine olan etkisini ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın örneklemini 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Kahramanmaraş İli Merkezindeki ilkokullar ve ortaokullarda görev yapan 433 sınıf ve branş öğretmeni oluşturmaktadır. Ça...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 5
Main Author: Köse, Akif
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Mehmet TEKEREK 22.11.2016
published in: Turkish journal of education Vol. 5; no. 25388; pp. 255 - 264
Data of publication: 2016-11-22
ISSN: 2147-2858
2147-2858
EISSN: 2147-2858
Discipline: Education
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS