Küçük Güçlü Rüzgar Türbinleri İçin Farklı Bir Bulanık Mantık Karar Vericili Mgni Metodu

Bu çalışmada rüzgar türbinlerinden maksimum verimin elde edilebilmesi için kullanılan farklı bir Maksimum Güç Noktası İzleyici (MGNİ) tekniği anlatılmaktadır. Deneysel olarak kurulan ve testleri yapılan sistem; biri motor diğeri generatör olarak çalışan birbirine akuple edilmiş asenkron makinalardan...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 30
Main Author: Mengi,Onur Özdal
Altaş,İsmail Hakkı
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 01.02.2015
Gazi University
published in: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisi Vol. 30; no. 2
Editor: Büyükberber,Süleyman
Data of publication: 2015-2
ISSN: 1300-1884
1304-4915
EISSN: 1304-4915
Alternate Title: A Dıfferent Fuzzy Decısıon Makıng Mppt Method For A Mıcro Power Wınd Turbıne
Discipline: Engineering
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS