Dönü Kararlı Mermilerde Sürüklenme Katsayısının Şekil Faktörü Açısından Deneysel Ve Sayısal Olarak İncelenmesi

Sunulan çalışmada 7,62x51 mm NATO mermisi örnek alınmış ve farklı geometrilerdeki mermilerin sürüklenme katsayılarını (CD), minimize etmek amacıyla deneysel ve sayısal olarak incelenmiştir. Deneyler için G3 piyade tüfeği, B481 model Doppler radarı ve veri toplama sistemi kullanılmıştır. Sayısal anal...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 31
Main Author: Aküzüm,Muammer
Aygün,Cevdet
Format: Journal Article
Language: Turkish, English
Place of publication: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 01.02.2016
Gazi University
published in: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisi Vol. 31; no. 2
Editor: Büyükberber,Süleyman
Data of publication: 2016-2
ISSN: 1300-1884
1304-4915
EISSN: 1304-4915
Alternate Title: The Effect Of Shape Factor On The Drag Coefficient Of Spin Stabilized Bullets By Experimental And Numerical Analyses
Discipline: Engineering
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS