Termodinamik Kısılma Olayında Farklı Çıkış Hızlarında Gazların Sıcaklık Ve Basınç Değişimi

Kısılma olayı, gaz akışkanın basıncı daha yüksek bir ortamdan, akış kesit alanını küçülten bir aralıktan, daha alçak basınçlı bir ortama akmasıdır. Kısılma olayı mühendislik uygulamalarında; Linde yöntemi ile gazların sıvılaştırılması, soğutma makinaları, buhar makinalan, cryogenic soğutma gibi pek...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 7
Main Author: Ömer,Okan Kon
Mertbaş,Samih
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 01.01.2005
published in: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü dergisi Vol. 7; no. 1
Editor: Özdemir,Necati
Data of publication: 2005-1
ISSN: 1301-7985
1301-7985
EISSN: 1301-7985
Alternate Title: Temperature And Pressure Changes Of Gases With Different Outflow Velocities In Thermodynamic Throttling Event
Discipline: Sciences (General)
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
Database information Databases - DBIS