Anp Ve Dematel Yöntemleri İle Personel Seçimi Problemine Bütünleşik Bir Yaklaşım

Personel seçiminde kriterlerin birbirleri ile olan bağımlılık dereceleri karar verme sürecinde önemli bir konudur. Bu çalışmada uluslararası bir firma için personel seçimi süreci ele alınmış ve problemin çözümü için DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) yöntemi, Analitik Ağ S...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 25
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 01.04.2010
published in: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisi Vol. 25; no. 4
Editor: Büyükberber,Süleyman
Data of publication: 2010-4
ISSN: 1300-1884
1304-4915
EISSN: 1304-4915
Alternate Title: An Integrated Approach For Personel Selectıon Wıth Dematel And Anp Methods
Discipline: Engineering
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
Database information Databases - DBIS