Pekiştirilmiş Kompozit Paneller İçin Farklı Birleştirme Yöntemlerinin Yapısal Performans Etkinliği

Kompozit malzemelerin uçakların ana yapılarında kullanılmaya başlanması ile daha hafif ve daha yüksek performanslı malzeme üretimi yapılmaya başlanmıştır. Bütün bu gelişmeler ağırlık ve maliyet etkin üretim tekniklerinin yaratılmasını gerekli kılmaktadır. Hâlihazırdaki üretim teknikleri kabuk ile pe...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 27
Main Author: Elaldı,Ömer Faruk
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 01.01.2012
published in: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisi Vol. 27; no. 1
Editor: Büyükberber,Süleyman
Data of publication: 2012-1
ISSN: 1300-1884
1304-4915
EISSN: 1304-4915
Alternate Title: Structural Performance Effıcıency Of Dıfferent Assembly Methods For Stıffened Composıte Panels
Discipline: Engineering
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
Database information Databases - DBIS