Türkiye Almanya ABD ve Avustralya Spor Sistemlerinin Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Sunay, Hakan
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: 31.12.2019
published in: OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi p. 1
Data of publication: 2019-12-31
ISSN: 2528-9527
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
Database information Databases - DBIS