ÜNİVERSİTE SPOR YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİNİN ANKARA İLİ SPOR KAMUOYU TARAFINDAN ALGILANMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu araştırmada üniversitede spor yöneticiliği eğitimi almış kişilerin Ankara ili spor kamuoyunca bilinirlik düzeylerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Ankara ili spor kamuoyunu oluşturan Ankara’daki Spor Federasyonları, Spor Kulüpleri, Orta Öğretim Kurumlarında spor bölümünü seçen...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: UYAR, Yalçın
SUNAY, Hakan
Format: Journal Article
Language: Turkish, English
Place of publication: Ankara University 2009-00-00
published in: Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi pp. 141 - 149
Data of publication: 2009-00-00
ISSN: 1304-284X
1304-284X
EISSN: 1304-284X
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS