Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öfke düzeyi ve dürtüsellik davranışlarının incelenmesi

Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin öfke düzeyi ve dürtüsellik ilişkisini etkileyen etkenlerin belirlenmesidir. Çalışmanın evreni Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda öğrenim gören 1200 öğrencidir. Çalışmanın örneklemini kolayda örnekleme yöntemi ile seçilmiş 111 kadın...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 16
Main Author: Recep; KOÇAK, CENGİZ
Format: Journal Article
Language: Turkish, English
Place of publication: Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2018-00-00
Ankara University
published in: Ankara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Vol. 16; no. 1; pp. 29 - 38
Editor: Gürbüz,Bülent
Data of publication: 2018-00-00
ISSN: 1304-284X
2717-6347
EISSN: 2717-6347
Alternate Title: Investigation of the level of anger and impulsive behavior of the High School of Physical Education and Sports students
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
Idealonline online kütüphane - Journals
OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS