Ziyaretçilerin Otantiklik Algılarının Algılanan Değer, Memnuniyet ve Davranışsal Niyet Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Hamamönü Örneği

Bu araştırmanın amacı; 2006 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sonrasında ziyarete açılan Hamamönü bölgesine kültür turları ile gelen ziyaretçilerin otantiklik algılarının; algılanan değer, memnuniyet ve davranışsal niyetleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma verileri toplam 421...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 3
Main Author: Ünlüönen, Kurban
Dülger, Ayşe Selin
Format: Journal Article
Language: English, Turkish
Place of publication: Tutad 09.07.2019
published in: Turk Turizm Arastirmalari Dergisi Vol. 3; no. 3; pp. 693 - 708
Data of publication: 2019-07-09
ISSN: 2587-0890
2587-0890
EISSN: 2587-0890
Subjects:
Online Access: Fulltext
Database: CrossRef
DOAJ Directory of Open Access Journals
Database information Databases - DBIS