Nükleer Enerjinin Sosyal Kabulüne Yönelik Bir İnceleme: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması

Bu çalışmada nükleer enerjinin kabulü ile ilgili faktörler ve genç kuşakların nükleer enerjiye olan duyarlılıkları arasındaki nedensel ilişkiler yapısal eşitlik modeli ile incelenmiştir. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi fakültelerinde öğrenim görmekte olan 521 öğrenciye uygulanan anketin verileri ana...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 34
Main Author: Ayşegül YILDIZ
Erkan ARI
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Dokuz Eylül University 01.06.2019
published in: İzmir İktisat Dergisi Vol. 34; no. 2; pp. 191 - 211
Data of publication: 2019-06-01
ISSN: 1308-8173
1308-8505
EISSN: 1308-8505
Subjects:
Online Access: Fulltext
Database: DOAJ Directory of Open Access Journals
Database information Databases - DBIS