Dişi kalıpla sac hidroşekillendirme prosesinde hareketli kalıp kullanımının şekillendirilebilirlik üzerindeki etkisinin incelenmesi

Bu çalışmada, yeni bir yöntem olarak önerilen tamamı hareketli dişi kalıpla sac hidroşekillendirme prosesinin sac metal parçaların şekillendirilebilirliğine etkisi sonlu elemanlar analizi ile nümerik olarak incelenmiştir ve analizler deneysel olarak sabit dişi kalıp üzerinde doğrulanmıştır. Hareketl...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 35
Main Author: Ankaralı,Mustafa Samet
Dilmeç,Murat
Türköz,Mevlüt
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 01.02.2020
Gazi University
published in: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisi Vol. 35; no. 2; pp. 787 - 801
Editor: Büyükberber,Süleyman
Data of publication: 2020-2
ISSN: 1300-1884
1304-4915
EISSN: 1304-4915
Alternate Title: Investigation on the effect of use of movable die in sheet hydroforming with die on formability
Discipline: Engineering
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS