Termal görüntülerdeki gömülü plastik anti-personel mayınlarının dairesel hough dönüşümü destekli aktif termografi yöntemi ile tespiti

Günümüzde, gömülü plastik anti-personel mayınlarının tespit edilmesi teknolojik olarak oldukça zor ve üzerinde halen güncel olarak çalışılan önemli bir teorik ve uygulamalı araştırma alanıdır. Bu konuda, literatürde farklı yöntemler geliştirilmesi ile beraber termal görüntüleme yöntemi gerek nispete...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 35
Main Author: Kılınç,Murat
Gözde,Haluk
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 01.02.2020
Gazi University
published in: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisi Vol. 35; no. 2; pp. 697 - 707
Editor: Büyükberber,Süleyman
Data of publication: 2020-2
ISSN: 1300-1884
1304-4915
EISSN: 1304-4915
Alternate Title: Detection of buried anti-personnel mines in thermal images by circular hough transformation supported active thermography method
Discipline: Engineering
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS