Özel spor merkezlerine devam eden bireylerin spor ekonomisine katkısı (Ankara ili örneği)

Spor, hem hizmet üretimi boyutuyla, hem de mal üretimi ve tüketim sektörleri boyutuyla, İşletmecilik ve Spor İşletmeciliği bilimlerinin araştırma konusunu oluşturmaktadır. Günümüzde spor, kişisel ve toplumsal sağlığı koruyucu ve geliştirici nitelikleriyle önemli bir hizmet sektörü olarak kabul görme...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 17
Main Author: Sunay, Hakan
Yildirim, Onur
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Ankara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 01.01.2019
Ankara University
published in: Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Vol. 17; no. 1; pp. 182 - 196
Editor: Gürbüz,Bülent
Data of publication: 2019-1
ISSN: 1304-284X
2717-6347
1304-284X
EISSN: 2717-6347
1304-284X
Alternate Title: Contribution of the on going individuals to private sport centers to the sport economy (Sample of Ankara province)
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
OpenAIRE (Open Access)
OpenAIRE
Database information Databases - DBIS