Çalışanların Adalet Algısının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: İş Tatmininin Aracılık Rolü

Örgütsel adalet algısı, çalışanların örgütsel vatandaşlık davranışlarını etkileyen önemli bir değişkendir. Bu çalışmada iki değişken arasındaki ilişkide iş tatmininin aracılık rolü olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma bulguları, örgütsel adalet algısı örgütsel vatandaşlık davranışı ilişkisinde,...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 37
Main Author: Basım,H. Nejat
Şeşen,Harun
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: ODTÜ Yayınları 01.02.2010
ODTÜ
published in: ODTÜ gelişme dergisi Vol. 37; no. 2; pp. 171 - 193
Editor: Ercan,Hakan
Data of publication: 2010-2
ISSN: 1010-9935
1010-9935
EISSN: 1010-9935
Alternate Title: The Effect Of Employees' Justice Perception On Organizational Citizenship Behaviors: The Mediating Role Of Job Satisfaction
The effect of employees' justice perception on organizationalcitizenship behaviors: The mediating role of job satisfaction
Discipline: Economics
Bibliography: TSOS
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
Database information Databases - DBIS