Sezaryen cerrahisinde ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakain infüzyonunun postoperatif analjezi ve tramadol tüketimine etkisi

Amaç: Bu çalışmada, sezaryen operasyonlarında ON-Q ağrı pompa sistemi ile uygulanan subfasiyal levobupivakainin, postoperatif ağrı kontrolü ve tramadol kullanımına etkileri araştırıldı. Gereç ve Yöntem: Sezaryen operasyonu geçirecek ASA I-II grubu 50 hasta çalışmaya dahil edildi ve randomize olarak...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 22
Main Author: YOSUNKAYA, Alper
TUNCER, Sema
YALÇIN, Naime
EROL, Atila
AYSOLMAZ, Gökhan
REİSLİ, Ruhiye
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Türk Algoloji-Ağrı Derneği 2010
published in: Aǧrı Vol. 22; no. 2; pp. 73 - 78
Data of publication: 2010
ISSN: 1300-0012
Alternate Title: The effects of the administration of subfacial levobupivacaine infusion with the ON-Q pain pump system on postoperative analgesia and tramadol consumption in cesarean operations
Bibliography: TTIP
Online Access: Fulltext
Database: ULAKBIM - Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Yaşam Bilimleri Veri Tabani
ULAKBIM - Turk Sosyal Bilimler Veri Tabani
ULAKBIM - Türk Tıp Veri Tabani
Database information Databases - DBIS