I hvilken grad er psykososialt trygghetsklima relatert til sammenhengen mellom helseproblemer og sykefravær, og hvilken relasjon har kjønn, alder og lederansvar til denne sammenhengen?

This study addresses the interaction between psychosocial safety climate (PSC), health problems and short-term and long-term sickness absence. Mental- and physical health problems and sickness absence are thematized, as well as physical, organizational and psychosocial risk factors. Potential differ...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Skjønberg, Glenn-Rudi Nyseth
Digervold, Thomas
Format: Dissertation
Language: Norwegian, Norwegian Bokmål
Place of publication: The University of Bergen 07.05.2019
Data of publication: 2019-05-07
Bibliography: http://hdl.handle.net/1956/19705
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Bergen Open Research Archive (BORA)
Database information Databases - DBIS