Email Record: I hvilken grad er psykososialt trygghetsklima relatert til sammenhengen mellom helseproblemer og sykefravær, og hvilken relasjon har kjønn, alder og lederansvar til denne sammenhengen? (Skjønberg, Glenn-Rudi Nyseth)