Dış Politika Yapımında Akraba Devlet ve Akraba Azınlık İlişkilerinin Yeri: Türkiye-Irak Türkmenleri İlişkileri Örneği

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: SALİHİ, Emin
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: 17.07.2020
published in: Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi
Data of publication: 2020-07-17
ISSN: 2147-6926
2147-6926
EISSN: 2147-6926
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
Database information Databases - DBIS