Email Record: MODERN BİR ŞİRKET DEĞERLEME YÖNTEMİ - BENZERİ ŞİRKET İLE KARŞILAŞTIRMA YAKLAŞIMI (COMPARATIVE COMPANY APPROACH) (SAĞMANLI, Metin)