Çalışanların Minnettarlık Algısı ile Psikolojik Sermaye Algısı Arasındaki İlişki Üzerine Görgül Bir Araştırma

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: ÖZSOYLAR, Özlem
TÜRKER, M. Volkan
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: 01.02.2021
published in: Öneri Dergisi
Data of publication: 2021-02-01
ISSN: 1300-0845
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
Database information Databases - DBIS