Atık lignoselülozik biyokütleden hidrotermal karbon üretimi ve karakterizasyonu

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Tekin, Kubilay
Bağ, Öznur
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: 23.12.2019
published in: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi dergisi
Data of publication: 2019-12-23
ISSN: 1300-1884
Discipline: Engineering
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
Database information Databases - DBIS