KONTEYNER HATLARININ FİNANSAL PERFORMANSLARININ OPERASYONEL NİTELİKLER ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: ÇALIŞKAN, Aylin
ÖZTÜRKOĞLU, Yücel
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: 20.02.2020
published in: Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi
Data of publication: 2020-02-20
ISSN: 1307-9832
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
Database information Databases - DBIS