Email Record: Uçak Çakışma Saptama Ve Çözümleme Problemi için Karma Tam Sayılı Doğrusal Programlama Modeli Yaklaşımı (ÇEÇEN, Ramazan Kürşat)