Covid-19 Pandemisinin Tarım Fiyatları Üzerindeki Etkisi: Sürekli Dalgacık Dönüşümü Bazlı Granger Nedensellik Testi

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: GÖK, Remzi
KARA, Erkan
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: 01.12.2020
published in: Ekonomi, Politika & Finans Araştırmaları Dergisi
Data of publication: 2020-12-01
ISSN: 2587-151X
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
Database information Databases - DBIS