Kredi Temerrüt Swaplarının (CDS) Doğrudan Yabancı ve Portföy Yatırımları Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: İLTER, Şener
GÖK, Remzi
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: 02.02.2021
published in: Maliye Finans Yazıları no. Özel Sayı 2; pp. 233 - 252
Data of publication: 2021-02-02
ISSN: 1308-6014
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
Database information Databases - DBIS