Depo Çalışanlarının Bilişim Sistemlerine Yaklaşımları Üzerine Bir Araştırma

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Öztürkoğlu, Yücel
SARGIN, Kübra
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: 21.07.2020
published in: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi pp. 1762 - 1772
Data of publication: 2020-07-21
ISSN: 1694-7215
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
Database information Databases - DBIS