İlk ve Ortaokul Yöneticilerinin Çatışma Yönetimi Stilleri İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: ŞANLI-GÜNEŞ, Ezgi Nurbahar
AKBABA, Ahmet
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: 21.07.2020
published in: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi pp. 1410 - 1425
Data of publication: 2020-07-21
ISSN: 1694-7215
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
Database information Databases - DBIS