Farklılık Algısının Örgütsel Bağlılığa Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: İNCE, Cemal
GÖK, Tolga
SAMATOVA, Gülmira
GENÇAY, İbrahim Cemal
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: 21.07.2020
published in: MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi pp. 1663 - 1673
Data of publication: 2020-07-21
ISSN: 1694-7215
Online Access: available in Bonn?
Database: CrossRef
Database information Databases - DBIS