Borsa İstanbul’da İşlem Gören Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkların 2010-2020 Arası Borsa Performans Analizi

Amaç – Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri, ekonomik ve finansal krizlerin sıklıkla yaşandığı günümüzde gayrimenkul ve gayrimenkulle ilişkili sektörlerin maruz kaldığı likidite ve sürdürülebilir büyüme sorunlarına çözüm olarak ortaya çıkmışlardır. Bu şirketlerin borsa performansları ve bu perfo...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 13
Main Author: Beyhan Hilal Yaslıdağ
Mehmet Düzen
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Isarder 01.06.2021
published in: İşletme Araştırmaları Dergisi Vol. 13; no. 2
Data of publication: 2021-06-01
ISSN: 1309-0712
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: DOAJ Directory of Open Access Journals
Database information Databases - DBIS