NEONATAL BUZAĞI İSHALLERİNDE FARKLI ETİYOLOJİK FAKTÖRLERİN HEMOGRAM PARAMETRELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

Bu çalışmada; neonatal ishalli buzağılarda farklı etiyolojik faktörlerin hemogram parametreleri üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlandı. Araştırmada 1-20 günlük yaşta 44 ishalli, 18 sağlıklı toplam 62 buzağı kullanıldı. Rektumdan alınan dışkı örneklerinde Clostridium perfringens, E. coli, Cryptospo...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 8
Main Author: Türker Atcalı
Ramazan Yıldız
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Mehmet Akif Ersoy University 01.12.2020
published in: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi Vol. 8; no. 3; pp. 119 - 127
Data of publication: 2020-12-01
ISSN: 2148-2837
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: DOAJ Directory of Open Access Journals
Database information Databases - DBIS