İç akışlardaki hidrodinamik giriş uzunluğu üzerine hesaplamalı akışkanlar dinamiği analizleri

Bu sayısal çalışmada, en kesit şekillerinin ve yüzey pürüzlülüklerinin borulardaki hidrodinamik giriş uzunluğuna olan etkileri farklı Reynolds (Re) sayıları için incelenmiştir. Dairesel, kare ve eşkenar üçgen kesitli borulardaki türbülanslı akışı analiz etmek için standart k-e türbülans modeli kulla...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 23
Main Author: Emre KAHRAMANOĞLU
Savaş SEZEN
Seyfettin BAYRAKTAR
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Pamukkale University 01.08.2017
published in: Mühendislik bilimleri dergisi Vol. 23; no. 4; pp. 372 - 377
Data of publication: 2017-08-01
ISSN: 1300-7009
2147-5881
EISSN: 2147-5881
Discipline: Engineering
Subjects:
Online Access: Fulltext
Database: DOAJ Directory of Open Access Journals
Database information Databases - DBIS