OPTİMUM HAVA TABAKASINA SAHİP ÇİFT CAMLI PENCERELERİN YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışmada, farklı derece-günler için optimum hava tabakası kalınlığına sahip çift camlı pencerelerin tek camlı pencerelere göre yakıt tüketimi, CO2 ve SO2 emisyonu tasarrufu incelenmiştir. CO2 ve SO2 emisyonu tasarrufu incelemeleri yanma denklemlerine göre yapılmıştır. Yakıt olarak kömür, doğal gaz...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 21
Main Author: Okan Kon
Format: Journal Article
Language: English
Place of publication: Bursa Uludag University 01.10.2016
published in: Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering Vol. 21; no. 2; pp. 133 - 144
Data of publication: 2016-10-01
ISSN: 2148-4147
2148-4155
EISSN: 2148-4155
Subjects:
Online Access: Fulltext
Database: DOAJ Directory of Open Access Journals
Database information Databases - DBIS