Email Record: Ett nytt sätt att utvärdera skatteförändringar (Lundberg, Jacob)