Email Record: Crisis en la frontera (Sánchez Jabba, Andrés)