"التعليم المستمر" و"التعليم عن بعد": الجامعة في خدمة المجتمع

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: Jaber, F
Format: Journal Article
Language: Arabic
Place of publication: IMIST 2020
published in: Revue des Langues, cultures et sociétés
Data of publication: 2020
ISSN: 2550-651X
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Hyper Article en Ligne (HAL)
Database information Databases - DBIS