Obrazovanje za poduzetnost – perspektiva osnovnoškolskih učitelja i nastavnika

U tekstu su prikazani rezultati empirijskog istraživanja obrazovanja za poduzetnost u osnovnim školama u Hrvatskoj. U istraživanju se pošlo od šireg određenja poduzetničke kompetencije koje pored ekonomske pismenosti i znanja potrebnih za pokretanje posla obuhvaća osobine ličnosti i vještine potrebn...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 45
Main Author: Branislava, Baranović
Marina, Štibrić
Vlatka, Domović
Format: Paper
Language: Croatian, English
Place of publication: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu 20.02.2008
published in: Sociologija i prostor Vol. 45; no. 3/4 (177/178); p. 339
ORCID: 0000-0001-5794-6786
Data of publication: 2008-02-20
ISSN: 1846-5226
1849-0387
EISSN: 1849-0387
Discipline: Sociology & Social History
Bibliography: 20662
Subjects:
Online Access: Fulltext
Database: Hrcak: Portal of scientific journals of Croatia
Database information Databases - DBIS