O aspektima školske klime u osnovnim školama u Hrvatskoj

U ovome se tekstu autorice bave nekim aspektima školske klime, u osnovnim školama u Hrvatskoj. Analiza se temelji na rezultatima empirijskog istraživanja provedenoga na uzorku od 688 učitelja i nastavnika, zaposlenih u 25 osnovnih škola iz različitih regija u Hrvatskoj. Istraživanjem se nastojalo ut...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 44
Main Author: Baranović, Branislava
Domović, Vlatka
Štibrić, Marina
Format: Paper
Language: Croatian, English, French
Place of publication: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu 17.02.2007
published in: Sociologija i prostor Vol. 44; no. 174 (4); p. 485
Data of publication: 2007-02-17
ISSN: 1846-5226
1849-0387
EISSN: 1849-0387
Discipline: Sociology & Social History
Bibliography: 93834
Subjects:
Online Access: Fulltext
Database: Hrcak: Portal of scientific journals of Croatia
Database information Databases - DBIS