חורבת עוזה - 145

מאת: יצחק בית-אריה ; עורך: עפר שיאון; עריכה לשונית: עפר שיאון, רוני אבידוב

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: בית אריה, יצחק
Beit-Arieh, Itzhaq
בית-אריה, יצחק
Beit-Arieh, Itzhak
Bet-Aryeh, Yitsḥaḳ
Aryeh, Yitsḥaḳ Bet
Arieh, Itzhaq Beit
שיאון, עופר
אבידוב, רוני
Sion, Ofer
Avidov, Ronnie
שיאון, עפר
Format: eBook
Language: English, Hebrew
Place of publication: Jerusalem רשות העתיקות 2011.
ירושלים
Related: Israel. Misrad ha-hinnukh weha-tarbut. Agaf ha-attiqot
Israel. Misrad ha-hinnukh weha-tarbut. Department of Antiquities and Museums
רשות העתיקות
Israel. Agaf ha-attiqot weha-muzeonim
Israelische Altertümerverwaltung
ישראל. מחלקת העתיקות
ישראל. רשות העתיקות
Israel. Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut. Department of Antiquities and Museums
Israel. Department of Antiquities
Rashut ha-attiqot (see also earlier heading: Israel. Misrad ha-hinnukh weha-tarbut. Agaf ha-attiqot weha-muzeonim)
Israel. Miśrad ha-ḥinukh ṿeha-tarbut. Agaf ha-ʻatiḳot ṿeha-muzeʼonim
Israel. ʻAtiḳot ṿeha-muzeʼonim, Agaf ha
Израильское управление древностей
Israel. Rashut ha-ʻatiḳot
Israel. Agaf ha-attiqot
Israel Antiquities Authority
Israel. Misrad ha-hinnukh weha-tarbut. Agaf ha-attiqot weha-muzeonim
IDAM
Israel. Agaf ha-ʻatiḳot ṿeha-muzeʼonim
Israel. Department of Antiquities and Museums
Израиль. Решут Г'а-Аттикот
ישראל. משרד החינוך והתרבות. מחלקת העתיקות
Israel. Mahleqet Ha-Attiqot Weha-Muzeonim
ישראל. אגף העתיקות והמוזאונים
ישראל. אגף העתיקות
Israel. Misrad ha-hinnukh weha-tarbut. Mahleqet ha-attiqot
Israel. Mahleqet Ha-Attiqot
ישראל. משרד החינוך והתרבות. אגף העתיקות והמוזיאונים
Решут Г'а-Аттикот
Israel. Antiquities and Museums, Department of
Rashut ha-attiqot
Data of publication: 2011.
ISBN: 9654062798
9789654062794
Alternate Title: מפת חורבת עוזה (145) Horbat 'Uza - 145 Map of Horbat 'Uza (145)
Bibliography: איורים, מפות.
Series: Archaeological Survey of Israel
סקר ארכיאולוגי של ישראל
Archaeological Survey of Israel
סקר ארכיאולוגי של ישראל
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Israel Antiquities Authority
Database information Databases - DBIS