שרידי יישוב כפרי מן התקופות הביזנטית והאסלאמית הקדומה בבאר שבע, תחנת רכבת צפון

יגאל ישראל, גרגורי סרי ועודד פדר

Two areas were excavated, uncovering the remains of four buildings (Buildings 100, 200, 300 and 400). Building 100, a watchtower, was probably erected during the Byzantine period. Building 300, a farmhouse, included a kitchen, in which two ovens were constructed; numerous pottery vessels date the bu...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Main Author: ישראל, יגאל משה
Israel, Yigal Moshe
משה, יגאל ישראל
סרי, גרגורי
פדר, עודד
כצנלסון, נטליה
Sade, Moshe
Seriy, Gregory
Feder, Oded
Katsnelson, Natalya
שדה, משה
Śadeh, Mosheh
Format: Journal Article
Language: Hebrew
Place of publication: תשע"ג-2013.
published in: עתיקות 73 'Atiqot 73 pp. 76 - 51
Data of publication: תשע"ג-2013.
Alternate Title: Remains of a Byzantine and early Islamic rural settlement at the Be'er Sheva' north train station (with contributions by Natalya Katsnelson and Moshe Sade)
Bibliography: English summary: pp. 140–142
23 איורים, 5 תכניות, 2 טבלות.
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Israel Antiquities Authority
Database information Databases - DBIS