Computational analysis of effects of location of the diverter plate and inlet velocity on the efficiency of two-phase flow separator

İki fazlı yatay yerçekimsel ayrıştırıcılar petrol sektöründe genellikle petrol ve gazın birbirinden ayrıştırılması için kullanılırlar. İlgili literatürde ayrıştırıcının optimum çap ve uzunluğun belirlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar mevcuttur. Her ne kadar ayrıştırma plakası, ayrıştırma hızını art...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 22
Main Author: Yayla,Sedat
Kamal,Karwan
Bayraktar,Seyfettin
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi 01.03.2019
published in: Politeknik Dergisi Vol. 22; no. 3; pp. 575 - 581
Editor: Sözen,Adnan
Data of publication: 2019-3
ISSN: 1302-0900
Alternate Title: Ayrıştırma plakasının konumunun ve giriş hızının iki-fazlı ayrıştırıcı verimine olan etkilerinin sayısal analizi
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
Database information Databases - DBIS