ÜFE ve REDK endeksinin imalat sanayi ihracatına dönemsel etkisinin incelemesi: Türkiye örneği

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de İmalat Sanayi İhracatına, ÜFE ve Reel Efektif Döviz Kurunda yaşanan değişmelerin dönemsel olarak etkisini araştırmaktır. Bu çerçevede, 01/2003 – 12/2019 arası dönemi kapsayan ve aylık verilerden oluşan bir veri seti kullanılmıştır. Çalışma dönemi kapsamında yaşanan kü...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 32
Main Author: Meterelliyoz,Melike
Batman,Birce
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: Ekonomik Yaklaşım Derneği 01.01.2021
published in: Ekonomik yaklaşım Vol. 32; no. 118; pp. 69 - 88
Editor: Eruygur,Hakkı Ozan
Data of publication: 2021-1
ISSN: 1300-1868
Alternate Title: Analyzing periodic effects of PPI and REER index on manufacturing industry exports: Turkey case
Discipline: Economics
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
Database information Databases - DBIS