Dışa Açık Büyüme Modelinde Sanayi Politikalarının Gelişimi: Türk İmalat Sanayiinin Yapısı Ve Rekabet Gücü (1980-2011)

Çalışmanın amacı dışa açık büyüme rejiminin benimsendiği 1980 yılı sonrasında Türk sanayi politikalarının, özellikle imalat sanayiinin izlediği gelişim sürecinin, dış ticaret ile ihracatın yapısının incelenmesi ve bu çerçevede diğer ülkelerle karşılaştırmalar yapılarak yeni politika önerileri getiri...

Full description

Saved in:
Bibliographic details
Volume: 39
Main Author: Baştav,Leyla
Format: Journal Article
Language: Turkish
Place of publication: ODTÜ Yayınları 01.03.2012
published in: ODTÜ gelişme dergisi Vol. 39; no. 3
Editor: Ercan,Hakan
Data of publication: 2012-3
ISSN: 1010-9935
1010-9935
EISSN: 1010-9935
Alternate Title: Industrial Policy Choice In Export Led Economic Growth Model: Structure And Competitiveness Of Turkish Manufacturing Sector (1980-2011)
Discipline: Economics
Subjects:
Online Access: available in Bonn?
Database: Idealonline online kütüphane - Journals
Database information Databases - DBIS